Realizujemy ustawowy obowiązek, na mocy którego przeprowadzamy demontaż eternitu. W myśl obowiązujących przepisów, usuwanie azbestu ma zakończyć się w Polsce do 2032 roku.

Dla wszystkich stojących przed koniecznością usunięcia materiałów zawierających eternit, przygotowaliśmy kompleksową ofertę obsługi tego procesu. Procedurę prac realizujemy w trzech etapach:

  • przygotowanie dokumentacji
  • specjalistyczne prace budowlano-rozbiórkowe, w tym odbiór azbestu
  • transport do miejsca składowania.

Nasza firma jest uprawniona do świadczenia prac przy utylizacji niebezpiecznych wyrobów azbestopochodnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę – doświadczoną w pracy z materiałem niebezpiecznym.

Dokumentacja prac

Zgodnie z wymogami prawnymi, usuwanie azbestu rozpoczynamy od przygotowania stosownej dokumentacji i powiadomienia odpowiednich instytucji. Na podstawie oględzin i informacji od klienta inwentaryzujemy zalegający azbest. Następnie sporządzamy plan usuwania, który dotyczy wszystkich elementów zawierających szkodliwe substancje. Przed rozpoczęciem prac, a po przygotowaniu i uzgodnieniu planu działań, usuwanie azbestu zgłaszamy w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Fakt zakończenia prac dokumentujemy wydaniem stosownego „oświadczenia po wykonanych pracach” oraz protokołem wytworzenia odpadu (tzw. kartą przekazania odpadu).

Specjalistyczne prace budowlane i rozbiórkowe

Wykonujemy wszystkie rodzaje prac, które są konieczne do odzyskania elementów ze szkodliwych substancji oraz ich utylizacji:

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, pozwalającym na realizację zadań tego typu.

Organizacja transportu substancji niebezpiecznych

Planując demontaż eternitu oraz innych materiałów zawierających azbest, wyznaczamy miejsce tymczasowego składowania na posesji. Po demontażu, likwidujemy pryzmy eternitowe – materiał szkodliwy jest pakowany i ładowany na pojazdy. Fachowy transport azbestu na składowisko realizujemy firmowym taborem.