Zgodnie z rezolucją z dnia 19 czerwca 1997 roku w sprawie programu usuwania azbestu z gospodarki, do 2032 roku azbest i eternit mają całkowicie zniknąć z terytorium Polski.

Konieczne jest systematyczne usuwanie azbestu już dziś. Termin zakończenia programu tylko z pozoru wydaje się odległy. Otóż bazując na raporcie z realizacji programu, Ministerstwo Gospodarki uznało tempo przeprowadzanych prac za niezwykle powolne. Słowem, należy rozpocząć prace bezzwłocznie, aby realnym było zamknięcie programu do 2032 roku.

Akty prawne i przepisy odnoszące się do wyrobów zawierających azbest dokładnie określają, kiedy usunięcie azbestu jest niezbędne i konieczne
oraz BEZPŁATNE.