Specjalizujemy się w profesjonalnym recyklingu budowlanym. Świadczymy usługi, które obejmują:

  • wyburzanie
  • demontaże
  • rozbiórki
  • transport drogowy.

Dysponujemy profesjonalnym parkiem maszynowym, który pozwala nam na realizowanie wymagających projektów wyburzeniowych. Przed rozpoczęciem prac, nasz doświadczony zespół przeprowadza kompleksową analizę działań koniecznych do zrealizowania zadania i konsultuje z inwestorem spójny plan realizacji celu.

Kompleksowa obsługa wyburzeń i rozbiórek

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wyburzania i rozbiórek oraz przygotowania posesji pod inwestycje, w tym:

  • obowiązkowy demontaż eternitu
  • rozbiórki konstrukcji stalowych
  • wyburzanie budynków
  • przetwarzanie gruzu
  • wywóz gruzu i nieczystości z działki
  • prace ziemne związane z niwelacją terenu.

Zawsze pracujemy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Jednocześnie przykładamy dużą wagę do unikania niepotrzebnych ingerencji w środowisko naturalne.

Prowadzimy prace związane z utylizacją szkodliwych dla zdrowia materiałów budowlanych, takie jak demontaż eternitu, których celem jest egzekwowanie obowiązku ustawowego dotyczącego utylizacji wyrobów azbestopochodnych. Bezpieczne usuwanie azbestu wykonujemy w sposób nie stanowiący zagrożenia dla zaangażowanych w ten proces pracowników. Profesjonalny transport azbestu realizujemy przy użyciu naszych przystosowanych samochodów ciężarowych. Odbiór azbestu z posesji w zależności od ilości materiału, realizowany jest pojazdami o odpowiednim tonażu.